Elaboració d’espelmes

Al taller d'elaboració d'espelmes aprenem a fer espelmes de forma artesanal, tal i com es feia antigament, aprofitant la cera o parafina que ens proporcionen les abelles, fonent-la i donant-li colors amb diferents dacs.

Iniciem l'activitat del taller amb una breu reflexió sobre l'origen de les espelmes, i a continuació donarem una sèrie de normes bàsiques de seguretat.

Ens distribuïm en petits grups, on cada grup tindrà un pot amb parafina fosa de color diferent: cada nen tindrà un fil de cotó tramat i l'anirem sucant a la parafina calenta fins que es tingui prou gruix, aleshores els rotarem i canviarem de color.

Podem fer volar la creativitat dels participants al taller per anar donant forma durant l'elaboració de la seva espelma amb diferents tècniques.

Els resultats finals del taller d'espelmes són molt divertits, ja que no hi han dues espelmes iguals, i es poden acabar decorant amb flors del nostre propi entorn com falgueres, pètals de rosa, margarites, orquídies silvestres...

Taller d'espelmes a Mas Colltort