Apicultura

L’objectiu principal d’aquesta activitat és que els nens i les nenes observin, coneguin, manipulin i s’endinsin en el món de les abelles. L’activitat comença amb una part teòrica que pretén introduir el món de les abelles als alumnes. Arran del que ja coneixen sobre les abelles, s’aprofundeix en tots els aspectes que després, durant la visita a l’arnera, tindrem l’oportunitat d’observar i identificar: organització del rusc, pol·linització, tipus d’abelles, funció social dins l’ecosistema, cicle vital d’una abella reina...

Els alumnes s’introdueixen en el món de les abelles posant-se la roba típica de l’apicultor per anar a fer la visita a l’arnera, incidint en elsparàmetres de seguretat que hem de tenir en compte. Un cop a l’arnera, s’obra el rusc i s’observa tot el que succeeix a dins en primera persona, fent de la visita tota una experiència vital per als infants.

Si les abelles desapareguessin de la terra, a la humanitat li quedarien 4 anys de vida Albert Einstein

Un cop retornats a l’aula, analitzem tot allò que hem observat i interactuem amb dos dels productes més famosos de les abelles: mel i cera.