Cursa d’orientació

L’objectiu d’aquesta activitat és saber orientar-se quan caminem per la muntanya o ens trobem al mig de la ciutat, és a dir, conèixer de manera precisa el lloc on ens trobem i escollir correctament la direcció per arribar a un lloc determinat.

En la cursa d'orientació cada grup porta un localitzador GPS que ens permet situar-nos via satèl·lit en temps real i així tenir a tots els assistents localitzats.

Amb una explicació introductòria de l’activitat s’expliquen els mitjans naturals i els artificials per orientar-se. Ens centrem principalment en el mapa i la brúixola que seran les eines que els alumnes utilitzaran per dur a terme la cursa d’orientació.

Aprendrem a llegir correctament un mapa i quins elements ens ajuden a interpretar-lo: les corbes de nivell, l’escala, la llegenda… i com utilitzar-lo. També expliquem com funciona la brúixola, les parts que la componen, els punts cardinals i com utilitzar-la.

Un cop finalitzada l’explicació es fan grups d’unes cinc persones per dur a terme la cursa d’orientació pels boscos dels voltants de Mas Colltort a través d’un full d’instruccions, un mapa i una brúixola.

Curs d'orientació a Mas Colltort